MUZEUL COLECȚIILOR DE ARTĂ

În iunie 2013 Muzeul Colecțiilor de Artă s-a redeschis integral pentru public, după un amplu proces de consolidare și renovare a clădirii și după restaurarea unor importante piese din patrimoniul muzeal. Unic în peisajul cultural românesc, Muzeul Colecțiilor de Artă reunește în spațiile unei vechi clădiri de patrimoniu – Palatul Romanit – o serie de colecții de artă dintre cele mai diferite, donate de-a lungul timpului de colecționari cu merite deosebite în păstrarea unui valoros patrimoniu artistic. Specificul muzeului constă în expunerea acestor colecții ca entități de sine stătătoare, în încercarea de a recompune atmosfera originară a fiecăreia și de a reda personalitatea și preocupările colecționarilor. Palatul Romanit, a cărui construcție a început în jurul anului 1812, după incendiul devastator din 1802, care a transformat în cenușă cea mai mare parte din casele de lemn ale Capitalei, este unul dintre reperele importante ale începuturilor arhitecturii moderne din București. Muzeul readuce la viață perioada interbelică, în care se conturează și se impun renumite colecții precum cele ale lui Iosif N. Dona, Garabet Avachian, Alexandra și Barbu Slătineanu, Marcu Beza, Béatrice și Hrandt Avakian ș.a. Atenția multor colecționari se orientează explicit spre valorile locale confirmate, clasicizate, precum Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ioan Andreescu dar și spre artiștii care acum ating maturitatea artistică: Nicolae Tonitza, Gheorghe Petrașcu, Theodor Pallady, Lucian Grigorescu, Iosif Iser, Camil Ressu, Francisc Șirato, Alexandru Ciucurencu, Dimitrie Ghiață. Anumite colecții se remarcă prin tematica foarte clar definită (colecția Simu – artă românească și franceză, colecția Slătineanu – artă populară, colecția Béatrice și Hrandt Avakian – artă decorativă și orientală, colecția Marcu Beza – arta Orientului Apropiat), în timp ce altele au un caracter monografic (colecția Iosif Iser, colecția Corneliu Baba, colecția Lucia Demetriade Bălăcescu).