Pledoarie pentru frumos

Aflată în plină expansiune și reașezare ca urmare a destrămării Iugoslaviei, Slovenia este o țară ce îmbină în mod original diferitele culturi, cu o pregnantă influență austro-ungară. Îi putem citi parcursul tumultuos, schimbător și multiplele particularități privind-o de jur împrejur, observându-i peisajele, locurile istorice, străzile, edificiile… Bogată în castele medievale, conace, biserici și mănăstiri, arhitectura slovenă îmbină tradiția construcțiilor istorice, bine conservate (vestigiile antichității romane, orașul medieval, orașul baroc și neoclasic), cu forme moderne și cele mai noi tendințe ale viitorului, care aduc în prim-plan avântul tehnologiei.

Se întâlnesc rar în istorie cazuri în care planificarea urbanistică a unui oraș să fie gândită de un singur arhitect, care să proiecteze și să construiască, pe parcursul câtorva decenii, zone noi în interiorul orașului existent, respectând toate regulile, ca în cazul capitalei Ljubljana. Nu putem vorbi de identitatea arhi­tecturii slovene fără a-l aminti pe Jože Plečnik (1872 – 1957), arhitectul a cărui operă mer­ge dincolo de granițele țării sale, afirmându-se și în Aus­tria (Viena) și Cehia (Praga). A studiat la Viena și a devenit rapid un arhitect cu mult cu­raj și creativitate, ce abordea­ză stilul arhitecturii istorice prin propriul său limbaj formal, valorificând simbolistica, etica și sensul istoric. Castelul din Praga este prima lucra­re monumentală a lui Plečnik, care a durat 15 ani și care îi aduce recunoașterea internațională. În jurul vârstei de 50 de ani revine în orașul său natal, Ljubljana, și militează prin activitatea sa pentru conștientizarea importanței sociale a arhitecturii și a rolului arhitectului.

Citiți mai mult în ediția tipărită a revistei The Art of Living